Công bố thông tin bất thường, số 20/CBTT-TNĐT-TCNS
.doc Ban hành: 22/07/2019

Công bố thông tin bất thường, số 20/CBTT-TNĐT-TCNS

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links