Công bố thông tin bất thường, số 303/CBTT-TNĐT-TCNS
.pdf Ban hành: 03/04/2020

Công bố thông tin bất thường về việc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/3/2020.
Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links