Drainage Branch No.3
Tel: (028) 3588 2677
Address: Số 114/12 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp (Số cũ: 334/2bis Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp)
Area of responsibility: Districts of Binh Thanh, Tan Binh, Phu Nhuan, Go Vap

Giám đốc: ông Trương Thanh Hải

Điện thoại: 0918 427 178

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links