Drainage Branch No.6
Tel: (028) 3895 1767
Address: Số 114/12 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp (Số cũ: 334/2bis Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp)
Area of responsibility: Districts of Binh Thanh, Go Vap, Tan Binh, Tan Phu, Binh Tan

Manager: Mr. Vo Quoc Dung

Cell phone: 0919 605 339

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links