Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM thay đổi phương thức làm việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg
09/07/2021

Căn cứ Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về áp dụng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM lập tức chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, ở khối gián tiếp, BLĐ yêu cầu trưởng các đơn vị bố trí người lao động làm việc tại nhà, sử dụng công nghệ thông tin để báo cáo tình hình công việc hàng ngày, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới điều động lên đơn vị và phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định 5k cũng như các yêu cầu về phòng chống dịch.

NLĐ được đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn trước khi vào trụ sở Công ty

Đối với các đơn vị khối trực tiếp thực hiện các công tác trực, tuần tra, duy tu hệ thống thoát nước, BLĐ yêu cầu vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trong điều kiện thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, trưởng đơn vị bố trí các nhóm làm việc không quá 2 người và phải giữ khoản cách an toàn khi làm việc theo quy định.

Các tổ thi công khối trực tiếp được bố trí theo nhóm 2 người và luôn giữ khoản cách an toàn khi làm việc

Ngoài ra, UDC tổ chức phun khử khuẩn tại Trụ sở chính và các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc. Đây là hoạt động được UDC duy trì thực hiện vào mỗi cuối tuần nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh tại nơi làm việc.

Phun khử khuẩn tại Trụ sở chính Công ty

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links