Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM triển khai hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến CB.CNV-NLĐ đang thực hiện nhiệm vụ tại các trạm bơm chống ngập
19/07/2021

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM (UDC) đã chỉ đạo triển khai thực hiện "1 cung đường – 2 địa điểm" nhằm vừa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Thăm hỏi NLĐ đang làm việc tại các trạm bơm chống ngập

Bên cạnh đó, BLĐ Công ty đã chỉ đạo hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến CB.CNV-NLĐ đang thực hiện nhiệm vụ tại các trạm bơm chống ngập nhằm đảm bảo CB.CNV – NLĐ Công ty yên tâm làm việc, hoàn thành công việc được giao. Ngoài ra, UDC cũng tổ chức phun khử khuẩn tại các trạm bơm chống ngập nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Lương thực, thực phẩm hỗ trợ NLĐ tại các trạm bơm chống ngập

Phun khử khuẩn tại các trạm bơm chống ngập

Các trạm bơm chống ngập vẫn vận hành liên tục, nhất là trong thời điểm mùa mưa như hiện nay

 

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links