Đánh giá các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Đợt 2 năm 2020
20/11/2020

Sáng ngày 20/11/20, Hội đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM tổ chức buổi đánh giá các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Đợt 2 năm 2020, gồm 7 đề tài là: Dụng cụ luồn kéo cáp máy quay lồng cống; Số hóa quản lý sáng kiến công ty; Nút chặn lồng cống Ø400; Van chặn nước đặt ngược trong lòng cống tròn; Song chắn rác trạm bơm Phú Lâm; Quán lý thiết bị bằng mã QR; Chế tạo tời quay tháo lắp nâng rác tại Kênh đen.

Quang cảnh buổi đánh giá

Ông Lý Thọ Đắc - Chủ tịch hội đồng sáng kiến - Phó Giám đốc Công ty - Chủ trì buổi làm việc

Anh Nguyễn Đại Nhật Tân báo cáo đề tài: "Dụng cụ luồn dây kép cáp máy quay lòng cống"

Anh Thích Quốc Huy thay mặt nhóm sáng kiến báo cáo đề tài: Nút chặn lòng cống Φ400

Anh Nguyễn Văn Song báo cáo đề tài: Van chặn nước đặt ngược trong lòng cống tròn

Anh Bùi Ngọc Lâm báo cáo đề tài: Quản lý thiết bị bằng mã QR

Chị Hoàng Ngọc Huyền báo cáo đề tài: Số hóa quản lý sáng kiến Công ty

Anh Nguyễn Thanh Ngọc báo cáo đề tài: Song chắn rác trạm bơm Phú Lâm

Anh Nguyễn Hữu Phước báo cáo đề tài: Chế tạo tời quay tháo lắp nâng rác tại Kênh đen

Sau khi các tác giả lần lượt trình bày đề tài của mình, Hội đồng Sáng kiến Công ty đã đặt các câu hỏi phản biện về tính hiệu quả và khả thi của đề tài.

Phát biểu kết luận buổi đánh giá, Ông Lý Thọ Đắc đã đánh giá cao những nội dung các sáng kiến được gửi về Hội đồng Sáng kiến Công ty trong năm nay. Đồng thời, nhấn mạnh các hoạt động sáng kiến này đã góp phần tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động, qua đó đề nghị các thành viên Hội đồng cũng như các các đơn vị tiếp tục vận động cán bộ tăng cường hoạt động sáng kiến, đăng ký sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng trong các hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links