Diễn tập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp
02/12/2020

Sáng ngày 02/12/2020, buổi diễn tập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp diễn ra tại Trạm xử lý nước thải (XLNT) Tân Quy Đông, Đường số 81, Tân Phong, Quận 7.

Với nội dung "Xử lý chống chảy tràn khi bị đổ hóa chất Chlorine", các công nhân viên vận hành tại trạm XLNT Tân Quy Đông đã diễn tập nghiêm túc phương án xử khi lý hóa chất bị đổ cũng như việc thu gom, quản lý chất thải nguy hại  phát sinh sau khi xử lý.

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links