Khối thi đua 22 tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng năm 2018
21/12/2018

Chiều 20/12/2018, tại Phòng họp Nguyễn Thiện Thuật, Khối thi đua 22 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Thi đua - Khen thưởng năm 2018 và bình xét các danh hiệu thi đua. Hội nghị có sự tham dự của ông Tôn Thất Hòa Lộc - Phó Trưởng phòng Hành chánh Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM, phụ trách Khối thi đua 22 và đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng năm 2018 và triển khai chấm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua. Kết quả, Hội nghị đã thống nhất đề xuất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP.HCM trao bằng khen của UBND TP.HCM cho 9/9 đơn vị thành viên trong Khối thi đua 22, trao “Cờ Thi đua Thành phố” cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) và “Cờ Thi đua Chính phủ” cho Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị thành viên đã thống nhất đề cử Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm Trưởng Khối Thi đua 22 năm 2019.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Khối thi đua 22 tại Hội nghị

Ông Tôn Thất Hòa Lộc (phải) - Phó Trưởng phòng Hành chánh Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM, phụ trách Khối thi đua 22 tham dự Hội nghị

Ông Diệp Nguyên Thịnh - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM, đại diện Trưởng Khối Thi đua 22 chủ trì Hội nghị

Nguồn: Phòng Quan hệ Cộng đồng

 

Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

4 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links