Thông tư số 18/2016/TT-BXD
Ban hành: 30/06/2016 .pdf

Quy định thẩm tra, thẩm định và thiết kế phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links