Phần mềm Cảnh báo ngập UDI Maps trong chương trình Sáng kiến & Giải pháp

Phần mềm Cảnh báo ngập UDI Maps trong chương trình Sáng kiến & Giải pháp
Support - Consultancy

Contact for drainage failures

(028)3 823 4444

Head Office

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Web links