Chi nhánh Thoát nước Nam thành phố
Tel: (028) 3951 5858
Địa chỉ: số 523 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8
Địa bàn quản lý: Quận 7, 8, Nhà Bè, Bình Chánh

Giám đốc

Điện thoại: 

お客様サポート

連絡先

(028)3 823 4444

本社

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Eメール: thoatnuoc@udc.com.vn

関連リンク集