Chi nhánh Thoát nước số 5
Tel: (028) 3950 2959
Địa chỉ: số 523 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8
Địa bàn quản lý: Quận 1, 4

Giám đốc: ông Nguyễn Thanh Đạt

Điện thoại: 0903 850 424

お客様サポート

連絡先

(028)3 823 4444

本社

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Eメール: thoatnuoc@udc.com.vn

関連リンク集