Thông tư số 04/2017/TT-BXD
Ban hành: 30/03/2017 .pdf

Quy định về quản lý lao động trong thi công xây dựng công trình
お客様サポート

連絡先

(028)3 823 4444

本社

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Eメール: thoatnuoc@udc.com.vn

関連リンク集