Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
.pdf Ban hành: 31/03/2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
สนับสนุน ให้ปรึกษา

ติดต่อแจ้งปัญหาการระบายน้ำ

(028)3 823 4444

สำนักงานบริษัท

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

โทร: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

เว็บลิงค์