การดันท่อ(pipejacking)เป็นเทคนิควางท่อลอดใต้ดิน ที่ใช้แม่แรงไฮครอลิคขนาดใหญ่ดันท่อทะลุใต้ดิน และประกอบนำหน้าเป็นหัวเจาะที่ช่วยเจาะด้วย

Source: indstt.com   

    ความยาวของแต่ละแนวไม่ใช่ข้อจำกัด แต่ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นข้อจำกัดได้

    แนวของการดันท่ออาจจะเป็นแนวตรงหรือแนวโค้งด้วยหนึ่งหรือหลายรัศมีที่แตกต่างกัน

   วิธีดันท่อมีความสามารถกันดินและลดความขยับของดิน

 

Source: mymetroworld.org

 

 • งานวางระบบท่อระบายน้ำโดยใช้เทคนิคดันท่อใต้ดินจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดั้งต่อไปนี้

1.    ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาของชั้นดินก่อนที่จะดำเนินงานและทำการ survey หาสถานที่ที่จะดำเนินงาน
2.    งานบ่อดันและบ่อรับ
ปัจจุบันนี้ที่เวียดนาม งานบ่อดันและบ่อรับสามารถดำเนินการใน 02 รูปแบบ
-    Sinking caissions
-    Driving of Larsen sheet piles
การคำนวณและออกแบบบ่อดันและบ่อรับขึ้นอยู่กับผลจากการตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาที่ได้ทำมา
3.   วางตำแหน่งของ softeyesอย่างถูกต้องตรงจุดที่หัวเจาะจะต้องผ่านออกจากบ่อดันและจะเข้าไปในบ่อรับ
การวางตำแหน่งของ softeyes จะขึ้นอยู่กับการออกแบบระดับด้านล่างของท่อ
4.    การขนอุปกรณ์และท่อดันเข้าไปหน้างาน
ท่อดันจะมีโครงสร้างแตกต่างกับท่อที่ใช้ในการขุดเปิดแนว จะมี3รูปแบบดั้งต่อไปนี้
-    ท่อดันมาตรฐาน (Standard pipe): ท่อแบบนี้จะมีโครงสร้างตามปกติ มีติดlifting anchorเพื่อความสะดวกสำหรับการยกวางท่อลงไปตรงตำแหน่ง
-    ท่อเบนโทไนท์ (Grouting pipe): ท่อแบบนี้จะมีโครงสร้างคล้ายกับท่อมาตรฐานยกเว้นมีรู 03รูที่ได้ตั้งอยู่ห่างกัน120o ตามปริมณฑลของท่อ เป็นจุดปั๊มเบนโทไนท์เพื่อความหล่อลื่นทั่วด้านนอกของท่อ
-    ท่อกลาง (Intermediate pipe): เป็นท่อคู่ จะมีท่อตัวผู้ (Male pipe) และท่อตัวเมีย (Female pipe). แม่แรงเสริมจะได้ติดตั้งอยู่ระหว่างท่อ2ท่อนี้ เมื่องานดันท่อเสร็จสมบูรณ์ แม่แรงเสริมจะได้ถอดออก และท่อ2ท่อนี้จะได้ดันให้มันติดกัน
5.   การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยงานบนพื้นดิน รถเครน ถังตกตะกอนรถบรรทุก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีปั๊มเบนโทไนท์
สถานีปั๊มเบนโทไนท์จะปั๊มเบนโทไนท์เพื่อช่วยเอาชนะแรงเสียดทานที่เกิดจากผิวท่อและดิน
6.    การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยงานในบ่อ ระบบปั๊มสเลอรี ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุม ระบบไฮดรอลิค ระบบไฟฟ้า ระบบปั๊มเบนโทไนท์ ระบบเลเซอร์ควบคุมทิศทาง lauching seal กำแพงรับแรงดัน
7.    การติดตั้งรบบบดันหลักและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประกอบ กระบอกไฮครอลิค แหวนผลัก spacer หัวเจาะ แม่แรงเสริม inter jack (ถ้ามี)
8.    ดันระบบเจาะให้หัวเจาะมันเข้าไปในดินก่อนและค่อยเริ่มงานดันท่อ ลงท่อดันไว้อยู่ตามหลังหัวเจาะและ interjack (ถ้ามี) จนกว่าท่อและหัวเจาะเข้าไปในบ่อรับ

ในระยะเวลาเจาะต้องมีการตรวจสอบแรงดันหลักตลอด ถ้าแรงดันหลักสูงมากเกินไปอาจจะทำให้ท่อแตก เพราะจากนั้นควรจะติดตั้งระบบ interjackต่างๆเพื่อลดแรงดันหลัก
การวาง interjackขึ้นอยู่กับการคำนวณ
9.    ติดตั้งแหวนรับและระบบรับหัวเจาะที่บ่อรับก็
10.  อุปกรณ์ประกอบต่างๆออกไปจากบ่อรับและหน้างาน ทำความสะอาดหน้างานตามข้อกำหนด

การใช้งาน

 • วิธีPipejacking ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการติดตั้งท่อระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน สายไฟฟ้า สายเคเบิลโทรคมนาคมหรือเปลี่ยนท่อระบายน้ำเก่า        
 • การใช้งานพิเศษของการดันท่อจะมีท่อกลมหรือทอ่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ได้ใช้สร้างทางเดินใต้ดิน ทางข้ามถนนใต้ดิน
 • สามารถใช้สร้างทางข้ามอุปสรรคเช่น ทางหลวง ทางรถไฟ แม่น้ำ ตึกอาคารและสนามบิน

ข้อดี

a.    ด้านเทคนิค

 • สามารถดำเนินงานด้วยระดับความลึกที่แตกต่างกัน โดยปกติความลึกของการดันวางท่อที่มีผลประสิทธิภาพที่สุดคือ≥ 6m ด้วยระดับความลึกที่ต่ำกว่านั้น ต้องการพิจารณาความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นการเงิน สิ่งแวดล้อม
 • สามารถที่จะหยุดการซืมน้ำโดยใช้seal
 • การทรุดตัวของถนนมีน้อย.
 • ลดความวุ่นวายเพราะต้องการพื้นที่ในการทำงานไม่มาก
 • ลดปริมาณของการขุดเปิดถนนและการจัดถนนกลับมาใหม่
 • ส่งผลกระทบถึงสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานต่างๆน้อย

b.    ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ข้อดีของด้านสิ่งแวดล้อมได้เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคนิคดันท่อดีแทนที่ขุดเปิดถนนดั้งเดิมเพราะการไม่ขุดเปิดถนนจะช่วยทำให้ปริมาณของวัสดุเข้าและออกได้ลดลง การขนส่งดินและการจัดถนนให้กลับสภาพเดิมก็ลดลงด้วย
 • ตารางเปรียบเทียบข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการใช้วิธีการขุดเปิดและวิธีการ pipejacking
 • ในหลายกรณีที่เลือกใช้เทคนิคดันท่อแทนที่จะใช้การขุดเปิดจะได้ผลกระทบด้านเชิงบวกให้แก่ความปลอดภัยในที่ทำงาน กับชีวิตคนที่อยู่รอบสถานที่ก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วย

 

 


สนับสนุน ให้ปรึกษา

ติดต่อแจ้งปัญหาการระบายน้ำ

(028)3 823 4444

สำนักงานบริษัท

4 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

โทร: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

เว็บลิงค์