บริษัทระบายน้ำเสียนครโฮจิมินห์จำกัด

บริษัทระบายน้ำเสียนครโฮจิมินห์จำกัดก่อตั้งขึ้นในวันที่29/04/1980 ตอนแรกเป็นบริษัทส่งแสงสว่าง–ทางเท้า–ระบายน้ำของกรมที่อยู่อาศัยและโยธาธิการ ได้ก่อตั้งขึ้นมาตามหนังสือตัดสินใจเลขที่47/QD-UB ของคณะกรรมการนครโฮจิมินห์

ปี1993บริษัทส่งแสงสว่าง–ทางเท้า–ระบายน้ำได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อมาเป็นว่าบริษัทระบายน้ำชุมชนเมืองปฏิบัติตามหนังสือตัดสินใจเลขที่34/QD-UB ลงชื่อวันที่26/01/1993ของคณะกรรมการนครโฮจิมินห์ บนพื้นฐานจากการแยกกิจการของบริษัทส่งแสงสว่าง – ทางเท้า – ระบายน้ำ

ปี1997บริษัทระบายน้ำชุมชนเมืองเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจะดำเนินงานเกี่ยวกับสาธารณะตามหนังสือตัดสินใจเลขที่5348/QD-UB-KTลงชื่อวันที่1997/10/02และหนังสือตัดสินใจเลขที่6952/QD-UB-KT ลงชื่อวันที่03/12/1997ของคณะกรรมการนครโฮจิมินห์

ปี2010 ปฏิบัติตามหนังสือตัดสินใจเลขที่ 2884/QD-UBND ลงชื่อวันที่05/07/2010ของคณะกรรมการนครโฮจิมินห์ บริษัทระบายน้ำชุมชนเมืองเปลี่ยนเป็นบริษัทระบายน้ำเสียนครโฮจิมินห์จำกัด

ระยะเวลาจากปี1980-1990บริษัทส่งแสงสว่าง–ทางเท้า-ระบายน้ำมีทีมงานบำรุงรักษาเพียงแค่4ทีมซึ่งมีพนักงานเกือบ200คน ดำเนินการบำรุงรักษา ขุดลอกระบบระบายน้ำ บริหารการบำรุงรักษาระบบไฟส่งแสงสว่างบริเวณในเมือง ในปี1988 บรีษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดตั้งใหม่เป้น5โรงงานได้แก่  โรงงานส่งแสงสว่าง โรงงานทางเท้าและ 3 โรงงานบำรุงรักษาการระบายน้ำตามบริเวณ Sai Gon Cho Lon และ Gia Dinh ด้วยพนักงานประมาร230คน

ในปี1993หลังจากการแยกโรงงานส่งแสงสว่างและโรงงานทางเท้าออกไป บริษัทฯเหลือแค่3โรงงานที่บำรุงรักษาการระบายน้ำมีหน้าที่บริหารบำรุงรักษาการระบายน้ำและแม่น้ำลำคลองสำหรับบริเวณชุมชนเมืองที่มีพื้นที่อยู่ประมาร140 km2และจำนวนพนักงานประมาร300คน

ปี1993บริษัทฯขยายขอบเขตการให้บริการไปถึงพื้นที่ชานเมืองด้วยประมาณ510km2จัดตั้งใหม่ให้เป็น4โรงงานที่บำรุงรักษาการระบายน้ำ(1, 2 , 3, 4 )ด้วยพนักงานมีอยู่ประมาร400คน

ตั้งแต่ปี2000-2005หลังจากการจัดกระจายระบบโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนไปให้เขตและอำเภอต่างๆ บริษัทฯได้จัดตั้งใหม่อีกรอบมาเป็น6โรงงานที่บำรุงรักษาการระบายน้ำ 1โรงงานที่บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง ในระยะเวลานั้นบริษัทฯมีพนักงานมากกว่า600คน ให้บริการระบบการระบายน้ำครอบคลุมถึง20/22เขตและอำเภอต่างๆ (ยกเว้นเขตNha BeและCan Gio)

ตั้งแต่ปี2005–2011หลังจากการรับระบบระบายน้ำที่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์จากโครงการต่างๆ ปริมาณระบบระบายน้ำที่บริษัทบริหารจึงได้มากกว่า1,000km สถานีสูบน้ำ โรงงานบำบัดน้ำเสียต่างๆ ให้บริการได้ถึง 23/24อำเภอ (ยกเว้น Can Gio) ขั้นตอนนี้บริษัทมีพนักงานอยู่ประมาณ800คน บริษัทฯได้จัดตั้งโรงงานขึ้นมาเพิ่มเป็น16โรงงานได้แก่ 10โรงงานที่บำรุงรักษาการระบายน้ำตามพื้นที่ลุ่มน้ำ 2โรงงานที่ดำเนินงานของโรงงานบำบัดน้ำเสีย 1โรงงานที่ดำเนินงานของสถานีสูบน้ำและเขื่อนกันน้ำขึ้นลง 2โรงงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ 1โรงงานบริการให้คำปรึกษา

  • เหตุการณ์สำคัญที่น่าจดจำ

- ปี1997บริษัทฯได้รับการบริหารและดำเนินงานของโรงงานบำบัดน้ำเสียแบบรวบรวมเป็นอันแรกของนครโฮจิมิห์ด้วยความจุ500m3/วันคืนซึ่งให้บริการบริเวณอยู่อาศัยTan Quy Dongที่เขต 7

- ปี2003บริษัทฯได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เวียดนามคือระบบการตรวจสอบท่อระบายน้ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(CCTV)

- ปี02/2005 บริษัทฯได้ดำเนินการบริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO9001:2000 อย่างเป็นทางการ และ ได้รับหนังสือรับรองจาก QUACERT

- ปี2005เป็นปีแรกที่บริษัทฯประยุกต์ใช้โปรแกรมเหมาราคาทั้งหมดในการดำเนินงานของระบบระบายน้ำและใช้ที่ลุ่มน้ำNam Nhieu Loc - Thi Ngheเป็นที่ทดลอง ปี2006ขยายเพิ่มต่ออีก3ที่และท่อระบายน้ำบ้างสายที่ชานเมือง นี่เป็นพื้นฐานอย่างแรกสำหรับการสั่งงานอย่างสำเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดการบริหาร การดำเนินงานของระบบระบายน้ำในเมืองโฮจิมินห์

- ปี2006บริษัทฯได้รับการบริหารจัดการและดำเนินงานของโรงงานบำบัดน้ำเสียBinh Hung Hoa ด้วยความจุ30,000m3/วันคืน โดยใช้บ่อเติมอากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เบลเยียม ได้รับการบริหารจัดการและดำเนินงานของกลุ่มสถานีควบคุมกระแสน้ำขึี้นลงBinh Trieu - Rach Langที่แก้ปัญหาน้ำท่วมให้บริเวณเขต Binh ThanhและเขตGo Vap

- 6/2008 บริษัทฯปฏิบัติงานดันท่อไต้ดิน D1200ได้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยความลึก14m เป็นงานที่ต้องการความแน่นอนอย่างสูงมาก ดันจากบ่อS8ถึงบ่อS8-1ที่ถนน Tran Hung Dao ของโครงการปรับปรุงสภาพน้ำ งานนี้ได้รับความชื่นชมมากจากผู้รับเหมาบริษัทร่วมทุนจากญี่ปุ่น (NES)

- 5/2009บริษัทฯได้บริหารจัดการและดำเนินสำเร็จระบบรวบรวมน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศเวียดนาม ระบบท่อหลักใต้ดินที่รวบรวมน้ำเสีย (D300 – 2.200) สถานีสูบน้ำ Dong Dieu – เขต8 และโรงงานบำบัดน้ำเสียBinh Hungด้วยความจุ141,000m3/วันคืนของโครงการปรับปรุงสภาพน้ำที่ลุ่มน้ำ Tau Hu- Kenh Doi - Kenh Te

- บริษัทฯได้รับการดำเนินงานและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ Nhieu Loc – Thi Nghe ด้วยความจุ64.000m3ของโครงการปรับปรุงสภาพน้ำ

- วันที่14/09/2011ปฏิบัตงานดันท่อใต้ดินD3000ข้ามแม่น้ำไซ่ง่อนด้วยความลึก40mดันไปถึงบ่อรับอยู่ที่ฝั่งตะวันออก(เขต2)ได้สำเร็จ เป็นโครงการดันท่องานแรกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ทำโดยผู้รับเหมา เวียดนาม- บริษัทระบายน้ำนครโฮจิมินห์

 

สนับสนุน ให้ปรึกษา

ติดต่อแจ้งปัญหาการระบายน้ำ

(028)3 823 4444

สำนักงานบริษัท

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

โทร: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

เว็บลิงค์