DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, BAN GIÁM ĐỐC, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
.xlsx Ban hành: 10/08/2016DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, BAN GIÁM ĐỐC,
KIỂM SOÁT VIÊN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
Stt Họ tên Chức  vụ
1 Hoàng Hữu Định Quốc Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Nguyễn Quốc Thái Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
3 Lý Thọ Đắc Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc
4 Thái Minh Hòa Phó Giám đốc 
4 Nguyễn Hữu Phán Phó Giám đốc 
6 Diệp Nguyên Thịnh Phó Giám đốc 
7 Phan Thanh Phát Kiểm soát viên
8 Ngô Thanh Nhiên Kế toán trưởng
Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh