Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
.doc Ban hành: 26/06/2018

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

4 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh