Công bố thông tin bất thường, số 1488/CBTT-TNĐT
.pdf Ban hành: 12/09/2018

Bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị TP.HCM.
Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh