Chi nhánh Thoát nước số 2
Điện thoại: (028) 3838 5866
Địa chỉ: 252 Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Địa bàn quản lý: Quận 3, 10, 11

Giám đốc: ông Cao Đức Thành

Điện thoại: 0919 676 379

Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh