Chi nhánh Thoát nước số 5
Điện thoại: (028) 3950 2959
Địa chỉ: số 523 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8
Địa bàn quản lý: Quận 1, 4

Giám đốc: ông Nguyễn Thanh Đạt

Điện thoại: 0903 850 424

Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh