Phòng, chống dịch Covid-19: Tăng cường biện pháp bảo vệ người lao động
01/02/2021

       Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM lập tức chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.

        Cụ thể, BLĐ Công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên ( CB.CNV ) tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang trong khu vực làm việc, đo thân nhiệt khi vào cơ quan, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn,… Ngoài ra, BLĐ Công ty yêu cầu các phòng ban, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB.CNV; bên cạnh đó, các CĐBP phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động xây dựng chương trình hành động, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe đoàn viên, NLĐ. Kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đo thân nhiệt khi vào cơ quan, đơn vị

Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh