Họp xét các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đợt I, năm 2020
29/06/2020

Sáng ngày 23/6/2020, Hội đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM tổ chức buổi đánh giá các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Đợt 1 năm 2020 gồm 5 đề tài: (1) Hệ thống thu gom bùn lòng cống; (2) Dụng cụ luồn dây kép cáp máy quay lòng cống; (3) Dụng cụ xử lý nghẹt cống; (4) Rò rẻ cải tiến; (5) Thanh truyền cào bùn cải tiến. Tại buổi họp đánh giá, các tác giả lần lượt trình bày đề tài của mình trước Hội đồng Sáng kiến Công ty và trả lời các câu hỏi phản biện đặt ra về tính hiệu quả và khả thi của đề tài. Nhìn chung, các đề tài năm nay có sự đầu tư nhiều về sự tư duy trong công việc, bám sát yêu cầu chuyên môn cụ thể tại các đơn vị hoặc giải quyết các công việc cấp thiết tại các đơn vị trực thuộc mang lại hiệu quả thiết thực 

Toàn cảnh buổi đánh giá

Anh Phùng Quang Chính báo cáo đề tài: "Hệ thống thu gom bùn lòng cống".

Anh Nguyễn Đại Nhật Tân báo cáo đề tài: "Dụng cụ luồn dây kép cáp máy quay lòng cống".

Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh