Thông tư số 13/2013/TT-BXD
Ban hành: 15/08/2013 .doc

Quy định thẩm tra, thẩm định và thiết kế phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh