Thông tư số 86/2011/TT-BTC
Ban hành: 17/06/2011 .doc

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hỗ trợ - Tư vấn

Báo cáo sự cố thoát nước

(028)3 823 4444

Văn phòng công ty

04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.230.800 - (028) 730.555.33

Fax: 028.38.230.688

Email: thoatnuoc@udc.com.vn

Liên kết nhanh