Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

chủ đề

Loading...

sản phẩm hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

tin tức mới

Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Một Thành Viên Thoát nước Đô thị TP.HCM mang đến cho quy khách hàng dịch vụ quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng hệ thống đường ống ngầm hiệu quả nhất.

Những hạng mục công tác thường xuyên thực hiện như: thông hút, nạo vét bùn đất đường ống, hố ga, hầm kỹ thuật, nạo vét kênh rạch, sữa chữa đường ống, sữa chữa hầm kỹ thuật.....

Một số công trình đã thực hiện:

TT

TÊN HỢP ĐỒNG

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

(VNĐ)

TÊN CƠ QUAN

KÝ HỢP ĐỒNG

ĐỊA ĐIỂM

 

KHỞI

CÔNG

HOÀN

THÀNH

1

Quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (Lưu vực Nam Thành phố, Tây thành phố, Bến Nghé – Quận 4, Bắc Tàu Hủ, Tân Hóa – Lò Gốm)

01/04/2020

31/03/2025

1.446.963.193.214

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

TP.HCM

2

Quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (Lưu vực Bắc Thành phố, Đông Thành Phố, Bắc Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Nam Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Nam Tham Lương)

01/04/2020

31/03/2025

1.408.879.095.236

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

TP.HCM

3

Đặt hàng quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa hoặc cải tạo các hạng mục thuộc hệ thống thoát nước năm 2018

01/01/2018

31/12/2018

225.032.000.000

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

TP.HCM

4

Đặt hàng quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa hoặc cải tạo các hạng mục thuộc hệ thống thoát nước năm 2017

01/01/2017

31/12/2017

221.790.000.000

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

TP.HCM

5

Đặt hàng quản lý, vận hành, duy tu hệ thống thoát nước ở 10 lưu vực năm 2018

01/01/2018

31/12/2018

163.681.000.000

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

TP.HCM

6

Đặt hàng quản lý, vận hành, duy tu hệ thống thoát nước ở 10 lưu vực năm 2017

01/01/2017

31/12/2017

142.159.000.000

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

TP.HCM

7

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ năm 2018

01/01/2018

31/12/2018

17.294.366.000

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

TP.HCM

8

Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ năm 2014

01/01/2015

31/12/2015

12.643.324.000

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

TP.HCM

9

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ 7 tháng cuối năm 2019 (từ tháng 6 đến tháng 12/2019)

01/06/2019

31/12/2019

12.514.967.498

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

TP.HCM

10

Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ năm 2015

01/01/2015

31/12/2015

11.298.771.000

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

TP.HCM

11

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ năm 2016

01/01/2016

31/12/2016

10.349.782.000

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

TP.HCM

12

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ năm 2017

01/01/2017

31/12/2017

9.776.204.000

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

TP.HCM

13

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ 5 tháng đầu năm 2019 (từ tháng 1 đến tháng 5)

01/01/2019

31/05/2019

6.590.663.300

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

TP.HCM

14

Duy tu, nâng cấp các tuyến đường theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm năm 2018 (cụm 2)” tại Phường Đông Hưng Thuận, Phường Tân Thới Nhất, Phường Tân Chánh Hiệp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM

22/10/2018

21/12/2018

6.030.622.000

Ban Quản lý ĐTXD CT Quận 12

Quận 12 - TP.HCM

15

Duy tu thoát nước thuộc sản phẩm dịch vụ công ích “Duy tu thoát nước các tuyến đường trên địa bàn huyện Nhà Bè năm 2020”

19/05/2020

05/12/2020

5.959.916.035

Phòng QLĐT huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè - TP.HCM

16

Thi công nạo vét hệ thống thoát nước duy tu nạo vét hệ thống thoát nước dự án Vành Đai Đông (đoạn từ nút giao thông liên Tỉnh Lộ 25B đến Cầu Rạch Chiếc)

28/01/2016

31/12/2016

5.514.831.108

Công ty CP ĐTXD Phú Mỹ

TP.HCM

17

Đặt hàng, cung ứng sản phẩm dịch vụ cung ích công tác quản lý hệ thống thoát nước tuyến đường Phạm Văn Đồng năm 2017

15/03/2017

31/12/2017

5.378.000.000

Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1

TP.HCM

18

Đặt hàng, cung ứng sản phẩm dịch vụ cung ích công tác quản lý hệ thống thoát nước tuyến đường Phạm Văn Đồng năm 2018

23/03/2018

31/12/2018

5.376.626.000

Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1

TP.HCM

19

Từ 2011 đến 2019 thực hiện:

- Nhận đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước.

- Nhận đặt hàng “Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích – công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước".

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Tp.HCM

Toàn bộ các lưu vực thoát nước của Tp.HCM

20

Từ 2009 đến 2010 thực hiện:

- Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập và các trạm xử lý nước thải.

- Nhận khoán toàn diện thí điểm và mở rộng công tác duy tu sửa chữa của lĩnh vực thoát nước.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Tp.HCM

Toàn bộ các lưu vực thoát nước của Tp.HCM

21

Từ 2006 đến 2008:

- Thực hiện kế hoạch thực hiện công tác duy tu, sửa chữa HTTN, vận hành các trạm bơm chống ngập và các trạm xử lý nước thải.

- Nhận khoán toàn diện thí điểm và mở rộng công tác duy tu sửa chữa của lĩnh vực thoát nước ngành giao thông công chánh

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Tp.HCM

Toàn bộ các lưu vực thoát nước của Tp.HCM

22

Từ 2004 đến 2005:

- Triển khai kế hoạch thực hiện công tác duy tu, sửa chữa HTTN và vận hành các trạm bơm chống ngập.

- Nhận khoán toàn diện thí điểm công tác duy tu sửa chữa của lĩnh vực thoát nước ngành giao thông công chánh.

Sở Giao thông công chánh Tp.HCM

Toàn bộ các lưu vực thoát nước của Tp.HCM

23

Từ 2003 trở về trước:

- Triển khai kế hoạch thực hiện công tác duy tu, sửa chữa HTTN và vận hành các trạm bơm chống ngập.

- Nhận khoán toàn diện thí điểm công tác duy tu sửa chữa của lĩnh vực thoát nước ngành giao thông công chánh.

Sở Giao thông công chánh Tp.HCM

Toàn bộ các lưu vực thoát nước của Tp.HCM

Buy
 
  • Chia sẻ qua viber bài: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa
  • Chia sẻ qua reddit bài:Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa

bài viết liên quan

Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng

Nhà máy được xây dựng với sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, được cấp từ nguồn vốn ODA. Nhà máy XLNT Bình Hưng, có chức năng xử lý nước thải từ lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – Kênh Đôi – Kênh Tẻ, bao gồm các quận như: Q.1, Q.2, Q.3 và một phần của Q.10. Với diện tích lưu vực là 825 ha, công suất xử lý là 141.000 mét khối/ngày đêm, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường thành phố.

Khoan kích ống ngầm

 Kích ống là một kỹ thuật lắp đặt tuyến ống dưới lòng đất. Kích thủy lực công suất lớn được sử dụng để đẩy các đốt ống đặc biệt xuyên vào trong lòng đất cùng với đầu máy gắn phía trước.

Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm và trạm kiểm soát triều.

Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm và trạm kiểm soát triều.

Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa

Hai Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ cùng nhau đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa. Thiết kế của nhà máy được dựa trên đề cương của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Gent và Liege ở Bỉ.

Công trình khoan kích ống B - Gói thầu 7B - Kích đoạn cống bao (phần còn lại) vượt sông Sài Gòn

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị Tp.HCM là đơn vị trong nước đầu tiên sở hữu công nghệ và thiết bị khoan kích ống (Pipe jacking)

Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, chuyển giao công nghệ các công trình xử lý nước thải

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên lĩnh vực này đã tiếp cận, nghiên cứu, áp dụng các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam. Chúng tôi đã và đang tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, hướng dẫn vận hành chuyển giao công nghệ các công trình xử lý nước thải. 

Đấu nối cống thoát nước

Đấu nối cống thoát nước là việc kết nối hệ thống thoát nước riêng của các hộ gia đình và doanh nghiệp ra hệ thống thoát nước chung của Thành phố. Công ty TNHH MTV thoát nước Đô thị TP.HCM là một trong số ít các đơn vị có chức năng thực hiện công tác thỏa thuận đấu nối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hố ga ngăn mùi hôi bằng van một chiều

Hố ga ngăn mùi hôi bằng van một chiều là sản phẩm 3 trong 1 có thể ngăn 99,99% mùi hôi, thoát nước nhanh và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các đô thị mới và thành phố đang phát triển hạ tầng

Dịch vụ khảo sát hệ thống đường ống ngầm bằng camera ghi hình tự động (CCTV)

Các công ty cần phát hiện sớm cống ngầm có bị hư hỏng, sụp lún, hở gioăng để hạn chế "HỐ TỬ THẦN" Các chủ đầu tư cần kiểm tra chất lượng thi công cống ngầm trước khi nghiệm thu